TECHNO BOUW
Graafwerken

Uw bouwgrond moet nog bouwklaar gemaakt worden? Wat bomen geveld en enkele boomstronken verwijderd? Waarschijnlijk wil u dan ook meteen de bouwgrond laten ophogen en nivelleren?

Soorten afbraakwerken

– Uitgraven funderingen, kelders, vloeren,…
Rioleringswerken
– Plaatsen van regenputten
– Uitgraven terrassen en opritten
– Opruimen bouwafval in gebouwen en buiten na renovatie of nieuwbouw

TECHNO BOUW
Zwembad
TECHNO BOUW
Tuin
TECHNO BOUW
Plaatsen van regenputten